Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Koje razine obveznih predmeta izabrati?

Dvojba gimnazijalke Milijane

Formulirajmo sljedeći problem.

Dakle, maturantica Milijana želi upisati, primjerice, studijski program Farmacija na Farmaceutskome fakultetu u Zagrebu.
Ona zna da je za taj studijski program od obveznih predmeta Državne mature propisana osnovna razina (B) za Hrvatski jezik i književnost i strani jezik te viša (A) razina za Matematiku.
Od izbornih predmeta propisan je obvezni izborni predmet Kemija i neobvezni izborni predmet Biologija. Za te predmete nisu propisani pragovi.
Milijana je ambiciozna vrlo dobra gimnazijalka i pita se – je li za siguran upis dostatno položiti paket razina obveznih predmeta (BAB) i izborni predmet Kemiju.
Pritom, ona dvoji oko toga treba li polagati Biologiju.
Što Milijana mora učiniti?

O Milijaninoj odluci i sličnim pitanjima riječ je u ovome članku.

Pomakovi paketi – kombinacije razina obveznih predmeta (Hrv, Mat, Eng) Državne mature

Što trebate znati?
Svaki od obveznih predmeta u slogu (Hrv, Mat, Eng) sadrži dvije razine – višu (A) i osnovnu (B). S obzirom da je izbor svake razine iz uočenoga predmeta moguć sa svakom razinom u preostalim dvama predmetima, onda imamo osam mogućih slogova razina obveznih predmeta: (AAA), (BAA), (ABA), (AAB), (BBA), (BAB), (ABB), (BBB).

Navedene slogove zvat ćemo jednostavno – paketi razina obveznih predmeta, pri čemu smo zareze u paketima zbog jednostavnosti zanemarili.

Uočite!
Poznato je da fakulteti propisuju pakete razina, ali, a priori, nije poznato koje su od njih izabrali maturanti koji su se upisali na pojedine studijske programe u ak. god. 2012./2013.

Pomak je za Vas pripremio podatke (Tablica 3.) iz kojih je razvidno koliki je postotak maturanata izabrao pojedini paket razina obveznih predmeta na navedenim studijskim programima.

Dakako, pri tome se podatci odnose na maturante koji su prošle ak. god. 2012./2013. upisali željene studijske programe (fakultete).

Tablica 3. Pomakov prijedlog razina obveznih predmeta za Vas

Prop. razi. Faks Studij. progra. Razine ispita obveznih predmeta DM upisanih maturanata,% Izborni neob., %
AAA BAA ABA AAB BBA BAB ABB BBB
ABB Ekon EZg 35.0 38.0 7.0 20.0 98.3
ABA FF Angli 50.0 50.0
Inform 38.3 61.7
Prav Pravo 39.7 60.3
BAB Far Farma 100.0 100.0
PMF Matka 48.7 15.2 15.8 20.3
PBF Nutrici 86.0 8.0 6.0
BBB Šum Šum 17.0 3.0 27.0 4.0 8.0 21.0 20.0

Uočite!
Podatke u tablici valja shvatiti kao Pomakov prijedlog Vama – želimo Vam pomoći u dvojbi oko izbora paketa nakon što ste izabrali svoj studijski program (fakultet).

Odgovori na Milijaninu dvojbu

Iz Tablice 3. Milijani je očito da je 90.4% prošlogodišnjih maturanata koji su upisali njezin studijski program Farmacija na Farmaceutskome fakultetu u Zagrebu polagalo paket razina obveznih predmeta (AAA), 8% (AAB) i samo 1.6% (BAB).
Također, svi upisani prošlogodišnji maturanti polagali su izborni neobvezni predmet Biologija.

Uočite!
Milijani je jasno da će polagati paket razina (AAA), Kemiju i svakako neobavezni izborni predmet Biologija.

Ona procjenjuje da će ostvariti sljedeće rezultate:

prosjek svih ocjena u školi 4.45 (što donosi 222.5 bodova),
postotak riješenosti ispita iz Hrvatskoga jezika na A razini bit će najmanje 80% (odnosno 40 bodova),
postotak riješenosti ispita iz Matematike na A razini bit će najmanje 65% (odnosno 130 bodova),
postotak riješenosti ispita iz Engleskoga jezika na A razini bit će najmanje 80% (odnosno 40 bodova),
postotak riješenosti ispita iz Kemije bit će najmanje 80% (odnosno 160 bodova) i
postotak riješenosti ispita iz Biologije bit će najmanje 80% (odnosno 160 bodova).

Uočite!
Milijana je navedene bodove lako izračunala rabeći izraze koje smo za tu svrhu pripremili za Vas i koji se nalaze na Pomakovoj stranici.

Prema tome, Milijana bi imala 752.5 bodova.
Prošle je godine osoba koja je bila posljednja na rang listi Milijaninog studijskoga programa ostvarila 736.1 bodova.
Dakle, Milijana bi se upisala i s razlogom bila vrlo sretna.
Milijana zna da nije lako polučiti navedene postotke rješenosti, ali će ih ostvariti.
Ona zna da će biti tako zato što je spremna uložiti truda. Kada Milijana nešto želi ostvariti, ona je spremna puno raditi.
Milijana, neka ti je sa srećom!

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.

Kako postupiti u ostalim slučajevima?

U prethodnome smo članku vidjeli kako je postupila gimnazijalka Milijana u jednome posebnome slučaju. Usmjerimo sada svoju pažnju na bilo koji slučaj.
Prije svega valja uočiti da je propisani paket obveznih predmeta Državne mature za pojedini studijski program ono najmanje što morate izabrati i uspješno položiti.

Pretpostavimo sada da nemate Tablice 3.
Tada možete samo spekulirati koliko često maturanti koji su upisali svoj studijski program biraju propisane pakete obveznih predmeta. I ne samo propisane nego i druge moguće pakete obveznih predmeta uključujući i neobvezni izborni predmet.
To su često duuugačke, ali neplodne rasprave.
Primjerice, ako je propisan paket razina (ABB), onda se, dakako, možete upisati polažući jače pakete razina – (AAB) ili (ABA) ili pak (AAA).
No, pitate se, koliko je upisanih maturanata doista položilo jedan od tih triju paketa razina.
Očito, potrebni su Vam konkretni podatci za svaki od njih. I ne samo za njih nego i za neobvezni izborni predmet.

Zato smo za Vas pripremili Tablicu 3.

Iz te je tablice lako vidjeti koliko često maturanti koji su prošle godine upisali svoj studijski program biraju propisani i ostale pakete razina.
I ne samo pakete razina nego i neobvezni izborni predmet!

Primjerice, na Ekonomiji, od prošlogodišnjih upisanih maturanata, propisani je paket razina (ABB) položilo 20% – dakle, svaki peti upisani. Također, jači paket (ABA) položilo je 38%, a (AAA) 35%. Uočite da je posljednji od triju spomenutih jačih paketa, (AAB), upisalo samo 7%.

Istodobno, neobvezni izborni predmet položili su gotovo svi upisani maturanti (98.3%)!

Bitno!
S obzirom da samo Vi znate kakvo je Vaše predznanje iz obveznih predmeta, onda ćete Vi donijeti odluku kojim ćete od četiri izložena puta krenuti i ostvariti svoj cilj.
Ne dozvolite da Vam drugi donose odluke! Pravo na odluku je Vaše i samo Vaše. Dakako, i posljedice su samo Vaše. Pritom, dakako, ne isključujemo razgovor s roditeljima ili možda kolegama koji već studiraju.

Na sličan način svaki(a) maturant(ica) izabrat će svoj put za svoj studijski program naveden u Tablici 3. I ne samo za one iz Tablice 3. nego za bilo koji studijski program. Vi razumijete što Vam je činiti. Zato to i učinite! Držimo da Vam nije potrebno nabrajati preostale slučajeve.

Spomenimo ipak da za Tehničke fakultete (FER, FSB, RGN) koji su propisali paket razina (BAB) postoje još tri (3) mogućnosti (AAB), (BAA) i (AAA). Koje su od tih paketa razina polagali maturanti koji su se prošle godine upisali na te fakultete, nije moguće navesti zato što je vrjednovanje Hrvatskoga i Engleskoga jezika na tim fakultetima jednako nuli. Drugim riječima, na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, svaki upisani maturant može vidjeti samo svoje podatke o tim paketima razina, a podatci za ostale upisane maturante nisu dostupni.

Već ste uočili da u Tablici 3. nismo navodili studijske programe za koje je propisan (AAA) paket razina. U tim je slučajevima put jednoznačan – morate položiti najzahtjevniji paket i to s izvrsnim ocjenama. To jednako vrijedi za Medicinu u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, Arhitekturu u Zagrebu i Splitu i Stomatologiju.

Skrećemo Vam pažnju da podatke iz Tablice 3. možete čitati i na sljedeći način. Primjerice, paket AAA položilo je 35% upisanih na studijski program Poslovne ekonomije na Ekonomiji u Zagrebu, 50% upisanih na Anglistici, 38% upisanih na Informatologiji, 40% upisanih na Pravu, 90% upisanih na Farmaciji …
Dakle, kao što ste uočili, krenete od nekoga paketa razina i u njegovu se stupcu pomičete prema dolje čitajući postotke pojedinih studijskih programa.

To dakako vrijedi za svih osam paketa u toj tablici uključujući i stupac s neobveznim izbornim predmetom..

Predlažemo Vam – pomno proučite navedene podatke i potom ih, ukoliko su navedeni za Vaš studijski program, primjenite u svom slučaju. To je izravan put u ostvarenje Vaših snova – upisati željeni studijski program.

Držite li da su tvrdnje u tekstu iznesene brutalno, onda posegnite za nježnijim slogom ovdje i ovdje.

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.