Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

POMAK kalkulator

 • Vaši podatci Opći uspjeh Željeni studijski program Ispitne razine
 • Molimo upišite osnovne informacije o Vama

 • Odaberite županiju i srednju školu koju ste pohađali)

  Upišite prosjek ocjena za sva četiri razreda srednje škole (zaokruženo na dvije decimale)

 • Fakultet

  Smjer

 • Obvezni predmeti

  Hrvatski jezik

  Ispitna razina:

  Razina predznanja:

  Matematika

  Ispitna razina:

  Razina predznanja:

  Engleski jezik

  Ispitna razina:

  Razina predznanja:

  Izborni predmeti

  • B - osnovna/niža razina
  • A - viša razina
  • Automatski su odabrane razine koje birani fakultet propisuje, no ako je za određeni predmet potrebna B razina moguće je izabrati polaganje A razine, ali ne i obrnuto.
  • Ako birani fakultet ima mogućnost odabira više grupa predmeta, trenutno aktivna skupina predmeta prikazana je narančastim obrubom.