Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Objavljeno 25. 10. 2011.

Na stranici www.postani-student.hr, između ostaloga, stoji obavijest da će “Uvjeti za upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2012./2013. bit poznati do početka prijava ispita državne mature 1. prosinca 2011. godine.”
U međuvremenu doznajemo da će se na:

  • Stomatološkom fakultetu dosadašnje razine (BBB) obveznih predmeta promijeniti u (AAA)
  • Medicinskom fakultetu dosadašnje razine (ABA) obveznih predmeta promijeniti u (AAA) tj. sada se propisuje viša (A) razina Matematike
  • Građevinskom fakultetu dosadašnje razine (BBB) obveznih predmeta promijeniti u (BAB) tj. sada se propisuje viša (A) razina Matematike
  • Grafičkom fakultetu dosadašnje razine (BBB) obveznih predmeta promijeniti u (BAB) tj. sada se propisuje viša (A) razina Matematike
  • FER-u moći upisati samo oni kandidati čiji je zbir ocjena ispita Državne mature iz predmeta Matematika viša (A) razina i predmeta Fizika jednak 7 ili više. Drugim riječima mora se položiti Fizika koja je na ovom fakultetu, za sada, navedena kao izborni neobvezni predmet.

Očito je da su se uvjeti upisa na navedene fakultete zaoštrili u odnosu na prošlu godinu. Također, usmjerite svoju pažnju i na pragove prolaznosti za sve ispite Državne mature koje smo detaljno osvijestili posjetiteljima Pomakovih prezentacija. Tako npr. prag prolaznosti iz Matematike na višoj (A) razini povećan je prošle, u odnosu na prethodnu školsku godinu, za približno 7%. Slično je i za ostale predmete Državne mature. Ta činjenica otežava put do lijepih ocjena odnosno upisa na željene fakultete.