Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Medicina u Zagrebu

Medicinski fakultet u Zagrebu

Pomak će Vas upisati na fakultet.


U okviru Pomakovih priprema za Medicinu na raspolaganju su Vam četiri paketa priprema koje Vam nudimo u našim Tečajevima.

Tablica 12. Pomakovi paketi za Medicinu i njihov razmještaj po Tečajevima

PaketTečaj(evi)Trajanje Tečaja(eva)Sati x DaniUkupno
sati
*Cijena s popustom
Medicina
DMMedAlfa
+(Dodatni sati iz fiizike)
Prvi
24 subote6x24+(1x24)1683850.00 kn
510.98 EUR
Medicina
DMMedAlfa
+KRP
+(Dodatni sati iz fizike)
Treći i Šesti
18 subota i 6 dana6x18+(1x18)
+6x6+(1x7)
1693990.00 kn
529.56 EUR
MedKRPŠesti
7 dana6x6+(1x7)421090.00 kn
144.67 EUR
MedOmegaŠesti
12 dana6x12+(1x12)962590.00 kn
343.75 EUR

U Tablici 12., oznaka (1×24) u stupcu (SatixDani), u prvome retku, znači da ćete u tom Tečaju dobiti dodatnih i besplatnih 24 šk. sati fizike. Riječ je o čuvenim Pomakovim lekcijama iz fizike. Slično je značenje i ostalih oznaka u tome stupcu.
Svi navedeni tečajevi imaju najizdašniju satnicu na tržištu u Republici Hrvatskoj.

Pripreme DMMed za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije na Državnoj maturi i Dodatnoj provjeri na Medicini u Zagrebu

Pripreme MedKRP za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije isključivo za Dodatnu provjeru na Medicini u Zagrebu

Pripreme DMMedAlfa za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije na Državnoj maturi i Dodatnoj provjeri na Medicini u Zagrebu

Pripreme MedOmega za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije isključivo za Dodatnu provjeru na Medicini u Zagrebu

Značajke testova Dodatne provjere na Medicini u Zagrebu. Usporedba tih testova s analognim testovima na Državnoj maturi.

Test na MediciniDM i MedicinaPomakove skripte

Ustrojstvo Testa provjere na Medicinskome fakultetu u Zagrebu

Usporedba ispita iz Biologije, Fizike i Kemije na Medicini u Zagrebu i na Državnoj maturi

Građa svakoga predmeta, između ostaloga, izložena je u odgovarajućoj skripti. Svaka naša skripta sadrži tri puta više zadataka od analognih skripta na tržištu. Dobrodošli ste provjeriti ovu tvrdnju.
Mala je vjerojatnost upisa na Medicinu u Zagrebu bez razumijevanja pojmova iz svih premeta. Razumijevanje pojmova, dakle, razumijevanje teorije, produbljuje se rješavanjem zadataka. Nema drugoga načina. Na forumu jedna je osoba napisala: Pomak je doista iscrpan.
Ilustrativno je, zar ne?

Pitate se – je li daleko da cilja, do upisa na Medicinu.
Kada se ide do željenoga cilja, onda nikada nije predaleko. Dapače, često je preblizu!