Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Filozofski fakultet i Hrvatski studiji u Zagrebu

Filozofski fakultet i Hrvatski studiji u Zagrebu

 

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Dobrodošli u Pomakove pripreme za Test intelektualnih sposobnosti (TIS) kojemu ćete pristupiti u okviru Dodatnih provjera na Filozofskom fakultetu (FF) i Hrvatskim studijima (HS).

Pripreme traju šest (6) dana i možete im se pridružiti na dva načina – tijekom Proljetnih priprema (Tečaj Četvrti) ili u Tečaju Šestomu neposredno prije ispita na tim fakultetima.

 

Tablica 16. Test intelektualnih sposobnosti za FF i HS kroz Tečajeve

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

FF i HS
Tečaj
Četvrti
od 28. ožujka do 7. travnja 2018.
=7 dana
3×3+4×3 21 521.28 490.00

FF i HS
Tečaj
Šesti
od 28. lipnja do 1. srpnja 2018.
=4 dana
5.25×4 21 521.28 490.00
*Cijena s popustom vrijedi kod gotovinske uplate u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, pet dana do početka Priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

Oznaka 3×3+4×3 u stupcu Održavanje priprema u Tečaju Četvrtom znači da će se nastava održavati tri (3) školska sata svakog dana tijekom tri (3) dana i četiri (4) školska sata svakog dana tijekom tri (3) dana.

 

Što smo pripremili za Vas?

Na Pripremama dobit ćete besplatnu deeebelu skriptu s brojnim pomno precrtanim zadatcima za neverbalni test inteligencije, primjere manje ili više složenih logičkih problema zadanih riječima te Priručni rječnik stranih riječi. Prva navedena vrsta zadataka dio je Testa intelektualnih sposobnosti na FF-u i HS-u, a druga samo na FF-u.
Dio tih zadataka rješavat će se uz Vaše aktivno učešće na Pripremama, a preostali dio u obliku domaće zadaće. Uputit ćemo Vas na dodatnih tisuću (1000) zadataka za neverbalni test inteligencije.
Priručni rječnik stranih riječi može Vam pomoći kod rješavanja dijela Testa sa zadatcima verbalnoga rezoniranja na FF-u koji nisu obuhvaćeni ovim Pripremama.
Držite na umu da originalni zadatci s Testova intelektualnih sposobnosti koji su održani proteklih godina na FF-a iz neverbalnoga testa inteligencije (60 zadataka) vjerojatno nikada neće biti objavljeni. Također, originalni zadatci  s tih ispita iz manje ili više … (20 zadataka) i zadatci verbalnoga rezoniranja (40 zadataka) također do sada nisu objavljeni.

 

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.

Što trebate znati?

Za upis na Filozofski fakultet naglašen je upliv Testa intelektualnih sposobnosti, čak 30% ukupnoga broja od tisuću (1000) bodova koje, u najpovoljnijem slučaju, možete steći na Državnoj maturi. Prema tome, na ispitu se može polučiti najviše 300 bodova, a ispitni je eliminatorni prag 60 bodova. Nema negativnih bodova.

Koje su razine obveznih predmeta Državne mature polagali maturanti koji su se prethodnih godina upisali na Filozofski fakultet?

Poznato je da su propisane razine obveznih predmeta na gotovo svim studijskim programima Filozofskoga fakulteta (ABA). Doduše, na studijskome programu Psihologija na tom fakultetu propisane su razine (AAA).
No, a priori, nije poznato koje su razine obveznih predmeta polagali maturanti na ispitima Državne mature koji su se potom upisali na Filozofski fakultet.
Pomak je za Vas pripremio odgovor na taj upit – Tablicu 17.

 

Tablica 17. Maturanati koji su se ak. god. 2011./2012. upisali na studijske programe Anglistika i
Informatologija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu polagali su razine obveznih predmeta
Državne mature navedene u tablici.

Prop. razi. Faks Studij. progra. Razine ispita obveznih predmeta DM upisanih maturanata,%
AAA BAA ABA AAB BBA BAB ABB BBB
ABA FF Angli 50.0 50.0
Inform 38.3 61.7

Vidite da je na Anglistici 50%, a na Informatologiji 38.3% njih odabralo najzahtjevniji (AAA) paket, a ostali su polagali i polučili primjeren uspjeh birajući propisani (ABA) paket razina. Procjenjujemo da se navedeni podatci ne mijenjaju jako tijekom godina. Duboko osvijestite podatke u tablici i izrabite ih za svoj odabir!

 

Pomak nije projekt – Pomak su ljudi!

Kako je bilo na ispitu prošle ak. god. 2014./2015.?

Prošle ak. god. 2014./2015. najveći je ostvareni broj bodova na ispitu bio 300. Ispitu je nazočovalo 3287 pristupnika, a ispitni prag nije prešlo njih 477 (oko 14.5%).

Kakva je bila uspješnost Pomakovih polaznika prošle godine na Filozofskom fakultetu?

Nakon Pomakove pripreme za rješavanja neverbalnih testova inteligencije te manje ili više složenih logičkih problema zadanih riječima naši su redovni polaznici ostvarili zavidan uspjeh.

Što Vas očekuje na Testu intelektualnih sposobnosti?

Na početku ćete rješavati neverbalni dio Testa intelektualnih sposobnosti koji se sastoji od triju dijelova – prvoga od dvadeset (20) pitanja za kojega je predviđeno petnaest (15) minuta, drugoga od dvadeset (20) pitanja za koje je predviđeno dvadeset (20) minuta i trećega od dvadest (20) pitanja za kojega je predviđeno petnaest (15) minuta.

Nakon stanke valja rješavati verbalni dio testa koji uključuje dva dijela – prvi od dvadeset (20) zadataka iz manje ili više složenih logičkih problema za koji je predviđeno četrdeset (40) minuta i drugi dio od četrdeset (40) zadataka za koji je predviđeno dvadeset i pet (25) minuta.

Glavna je poteškoća Testa intelektualnih sposobnosti, u okviru zadanoga vremena, u glavi, napraviti brojne i složene transformacije kojekakvih zadanih likova i tijela (neverbalni dio), utvrditi zajedničko svojstvo zadanih pojmova (verbalni dio), uočiti traženu veličinu i potom odrediti njezinu vrijednost (manje ili više …). 

Ako Vam tkogod ponudi jednostavne metode za rješavanje, ne ponekih, nego svih zadataka, primjerice treba učiniti ovo i potom još ono pazeći, pritom, da ponešto ne ispadne iz vreće, onda je, po našem mišljenju, to približno istoznačno izjavi: tražio sam iks na kvadrat, a fasovo sam laž na kvadrat!

Predlažemo Vam da se samostalno i na vrijeme počnete baviti pojedinim dijelovima ovoga netrivijalnoga ispita. Ukoliko se odlučite za pripreme – Pomak Vam može pomoći.

Test apstraktnoga mišljenja na Hrvatskim studijima u cijelosti je neverbalan i sadrži četrdeset (40) pitanja za koja je predviđeno manje od četrdeset (40) minuta. Dojam je maturanata koji su ga rješavali da je manje zahtjevan u odnosu na analogni dio testa na Filozofskome fakultetu. Predlažemo Vam da pitanjima u tom testu također posvetite dužnu pažnju.