Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Dodatne provjere 2015

Pomak će upisati vaše dijete na fakultet.

Dobrodošli u sažeti prikaz Pomakovih priprema u lipnju za Dodatne provjere na nekim fakultetima.

Medicina
Za pripremu za Dodatnu provjeru na Medicinskome fakultetu u Zagrebu, koja se, nota bene, obično naziva Test provjere znanja, možete se pripremati u našim Kratkim razlikovnim pripremama (KRP) koje traju šest (6) dana i BFK pripremama koje traju trinaest (13) dana.
Navedene priprema za Medicinu u Zagrebu međusobno su različite.
Potankosti o njima možete saznati izborom naziva fakulteta na Glavnomu padajućemu izborniku. To vrijedi i za fakultete navedene niže u ovome članku.
Razmještaj tih priprema po našim Tečajevima naveden je u Tablici 11a.

FFHS te Pravo
Slično, u Tablici 11a. naveli smo i naše pripreme za Dodatnu provjeru na Filozofskome fakultetu u Zagrebu i Hrvatskim studijima koje kolokvijalno nazivamo FF i HS te pripreme za Dodatnu provjeru na Pravnome fakultetu u Zagrebu koje kolokvijalno nazivamo Pravo.

Tablica 11a. Razmještaj priprema za Dodatne provjere po Tečajevima 

Koje
Pripreme

Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

KRP
Pripreme u lipnju od 1. srpnja do 6. srpnja 2016. 
=6 dana
6×6 36 648.94 
861.71
610.00 
810.00

BFK
Pripreme u lipnju od 24. lipnja do 6. srpnja 2016.
=13 dana
7×13 90 1489.37 
1914.90
1400.00 
1800.00

FF i HS
Pripreme u lipnju od 24. lipnja do 30. lipnja 2016.
=7 dana
7×3 21 361.71
521.28
340.00
490.00

Pravo
Pripreme u lipnju od 24. lipnja do 28. lipnja 2016.
=5 dana
3.6×5 18 329.79
489.36
310.00
460.00
*Cijena s popustom vrijedi kod gotovinske uplate u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, pet dana do početka Priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

U stupcu Sati x Dani susrest ćete se, na primjer, s oznakom 6×6 što znači da će se nastava održavati šest (6) školskih sati svakoga dana tijekom šest (6) dana u Pripremama u lipnju.