Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

200 Svi Paketi predmeta u Pomaku

Paket: AAA
AAA
Paket: ABA
ABA
Paket: ABB
ABB
Paket: BAB
BAB
Paket: BBB
BBB
Paket: Ekonomija
AAA PiG
ABA PiG
ABB PiG
Paket: Filozofski
AAA TIS*
ABA TIS
AAA TIS Ob. izborni**
ABA TIS Ob. izborni
Paket: Pravni
AAA RTLZ***
ABA RTLZ
Paket: Arhitektura
CPP Mat(A) Lu
Paket: Medicina
Bio Fiz Kem
Paket: Farmacija
Mat(A) Bio Kem