Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

112-Proba

NOVO – Probni prijemni ispit za Medicinu u Zagrebu

Probni prijemni ispit besplatan je i slobodno mu pristupite.
Ispit će se održati 7. listopada 2017. od 10:00 do 12:45, u V. gimnaziji, Klaićeva 1.
Prijaviti se možete do uključivo 5. listopada 2017.
Ovaj Probni ispit Pomakov je ispit i različit je od originalnoga ispita Medicinskoga fakulteta u Zagrebu.

Prijavite se

NOVO – Probna Državna matura iz obveznih predmeta (A i B)

Probni ispiti besplatni su i slobodno im pristupite.
Ispiti će se održati 14. listopada 2017. od 10:00, u V. gimnaziji, Klaićeva 1.
Prijaviti se možete do uključivo 12. listopada 2017.
Ovi probni ispiti Pomakovi su ispiti i različiti su od originalnih ispita koje za potrebe Državne mature u Republici Hrvatskoj provodi NCVVO.

Prijavite se