Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

100 [tablica] Tečaj Šesti

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
*Cijena s
popustom, kn

MedKRP
Tečaj Šesti od 22. lipnja do 6. srpnja 2018. 
=6 dana

6×6

36

861.71

810.00 

MedOmega
Tečaj Šesti od 22. lipnja do 25. lipnja i
od 28. lipnja do 6. srpnja 2018.
=12 dana
7.5×12 90 1914.90  1800.00 

FF i HS
Tečaj Šesti od 28. lipnja do 30. lipnja 2018.
=3 dana
3×7 21 521.28 490.00

CPP
Tečaj Šesti od 22. lipnja do 25. lipnja 2018.
=4 dana
6×4 24 840.43 790.00