Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

100 Razmještaj po Tečajevima u Upisat ću

Razmještaj izbornih predmeta u Tablici 3a. po Tečajevima u Pomaku
Infor Lu PiG Psi RTLZ TIS
Tečaj Četvrti Tečaj Četvrti Tečaj Četvrti i
Peti
Tečaj Četvrti i
Peti
Tečaj Četvrti i Šesti Tečaj Četvrti i Šesti