Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Prijamne ispite na fakultetima

Eseji u Pomaku

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Pripreme za Eseje ne prekrivaju se niti s jednim našim tečajem i mogu se bezbrižno kombinirati s njima.

 

Kako se izvodi nastava Eseja u Pripremama na tržištu?

Nastava se Eseja najčešće ugura u satnicu Hrvatskoga za obje razine (A) i (B) i/ili Engleskoga za razinu (A).

 • Kod toga, što se događa?

Pogledajmo, primjerice, nastavu Eseja iz Hrvatskoga.
Za svaki od tri tipa Eseja mora se potrošiti najmanje dva školska sata; jedan za uvod i još jedan za komentar uradaka polaznika. Dakle, za tu nastavu mora se odvojiti najmanje šest školskih sati.

 • Koje su posljedice takve nastave Eseja?

Prvo, loše je što polaznici pišu Esej kod kuće, a ne u Pripremama.
Drugo, satnica Hrvatskoga smanji se za navedenih šest sati. Primjerice, ako kupite i pohađate tečaj Hrvatskoga sa satnicom trideset i šest (36) školskih sati, onda je nastava Hrvatskoga samo trideset (30) školskih sati! To je bitno manje sati! Slična je situacija s Esejem iz Engleskoga.
Dalje, posljedica je silna trka kroz građu Hrvatskoga i još nešto – građa četvrtoga razreda ne obradi se na Pripremama. O naputcima za propisana književna djela nema niti spomena!
Zanimljivo je, pritom, da u tipičnim Pripremama nema nikakvoga obrazloženja o opisanome načinu provođenja nastave Eseja, primjerice, koliko školskih sati ode na Eseje, kako nadoknaditi gradivo četvrtoga razreda i slično … Predlažemo Vam raspitajte se!

Polaznici shvate o čemu je riječ kod takve nastave Eseja, ali, avaj, tek kad Pripreme završe. Buuum!

Kako se izvodi nastava Eseja u Pomaku?

S obzirom da je nastava Eseja bitno različita od nastave Hrvatskoga i Engleskoga u Pomaku ustrojili smo Pripreme za pisanje Eseja. Dvije su vrste tih Priprema, jedne s devet (9) školskih sati i druge s dvadeset i jedan (21) školski sat.

Prve nazivamo EsejH za hrvatski, za (A) i (B) razinu, i EsejE za engleski jezik za (A) razinu.
Pripreme s duljom satnicom nazivamo EsejAlfaH za hrvatski i EsejAlfaE za engleski jezik.
Ustrojstvo Priprema EsejH i EsejE te EsejAlfaH i EsejAlfaE obrazloženo je niže.

Satnice spomenutih priprema, za osnovnu (B) i višu (A) razinu ispita, navedene su u Tablici 10.

Tablica 10. Eseji u Pomaku. Satnice Priprema Esej(H ili E) i EsejAlfa(H ili E) ) za (A) i (B) razinu
navedene su u stupcu Broj sati

Što?
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Broj
sati

Cijena, kn
(karticom)
*Cijena s
popustom, kn
EsejH A Tečaj Drugi
ili u travnju
3., 5. i 9. siječnja 2017. ili 17., 19. i 21. travnja 2017. ili
23., 30. travnja te 7. svibnja 2017.
3×3 9 265.96 250
EsejH B Tečaj Drugi
ili u travnju
3., 5. i 9. siječnja 2017. ili 17., 19. i 21. travnja 2017. ili
23., 30. travnja te 7. svibnja 2017.
3×3 9 265.96 250
EsejE A Tečaj Drugi
ili u travnju
3., 5. i 9. siječnja 2017. ili 17., 19. i 21. travnja 2017. ili
23., 30. travnja te 7. svibnja 2017.
3×3 9 265.96 250
EsejAlfaH A Tečaj Peti   3×7 21 510.64 480.00
EsejAlfaH B Tečaj Peti   3×6 18 425.54 400.00
EsejAlfaE A Tečaj Peti   3×5 15 361.71 340.00

 

*Cijena s popustom vrijedi kod gotovinske uplate u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, do početka Tečaja mora biti uplaćen cijeli iznos.

 

Uočite!
Eseje koje naši predavači ocjenjuju po uzusima NCVVO-a pišu se u školi za vrijeme Priprema za eseje. U Pomaku, na Pripremama za eseje, ne navode se naputci o pisanju eseja koje, potom, polaznici pišu kod kuće. Eseje koje predavač ocjenjuje moraju se pisati u školi. Ako esej nije dovoljno kvalitetan, polaznik će napisati novi esej kod kuće koji će predavač ponovno ocijeniti. Tako se postupa sve dok se ne poluči željeni rezultat.

 

Pripreme za eseje u PomakuPrikaz eseja iz hrvatskoga

Usmjerimo svoju pažnju na Pripreme za Esej iz Hrvatskoga jezika za obje razine višu (A) i osnovnu (B) te za obje prethodno navedene satnice. Pritom, naši zaključci jednako vrijede i za Pripreme za Esej iz Engleskoga jezika na višoj (A) razini ispita.

Pripreme EsejH s kraćom satnicom

Ukratko, to su Pripreme, s najmanjom mogućom satnicom, koje su dostatne za ovladavanje umijećem pisanja kvalitetnih eseja. Uspješnost naših polaznika na Državnoj maturi podupire ovu tvrdnju.

Pripreme za EsejH za (A) i (B) razinu i EsejE za (A) razinu održat će se u sljedećim trima međusobno nezavisnim intervalima označenim ■ na kalendaru.

 

Siječanj 2017.
PoUtSrČePeSuNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Travanj 2017.
PoUtSrČePeSuNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Travanj 2017.
PoUtSrČePeSuNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Svibanj 2017.
PoUtSrČePeSuNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 

U Pomaku ćete tijekom priprema pisati tri Eseja iz Hrvatskoga jezika i književnosti za razinu koju izaberete i tri Eseja iz Engleskoga jezika.

Ove su Pripreme prepoznate kao primjerene zahtjevnosti tih ispita na Državnoj maturi.
Šk. godine 2014./2015. naši su polaznici polučili stopostotnu prolaznost iz svakoga od navedenih ispita i prosječnu ocjenu 4.14 (HJK, A razina) i 4.06 (E, A razina).

Naše je Pripreme EsejH za esej iz HJK više (A) razine pohađala i maturantica koja je napisala najbolji esej na Državnoj maturi za šk. god. 2011./2012.
Impresivno, zar ne?

 

Kako se odvija nastava u Pripremama EsejH i EsejE s kraćom satnicom?

Uočimo zbog jednostavnosti prikaza pripremu za Esej iz Hrvatskoga jezika i književnosti koja će se održati 4., 6. i 8. siječnja 2016. godine.

Svakoga će dana polaznici sudjelovati u trima satima nastave.

Propisana su tri tipa eseja – interpretativni, raspravljački i usporedno-raščlambeni. Uočimo proizvoljno jedan od tih triju tipova eseja koji pripada jednoj od dviju navedenih razina.

Tada će se na prvome, od triju raspoloživih sati, objasniti bit toga tipa eseja, držeći na umu njegovu razinu, i navesti učenika na smjernice, tj. putokaze sadržane u pitanjima koja su zadana kako bi se navedena problematika što uspješnije obuhvatila.

Preostala će dva sata polaznici prionuti pisanju eseja u školi.

Svakom će polazniku biti ispravljen svaki tip eseja s detaljnim spisom napomena i komentara u skladu s ispravljačkom metodom koja je navedena u Ispitnom katalogu na mrežnoj stranici (www.ncvvo.hr), a predavač će, po želji, biti na raspolaganju i onim polaznicima koji požele čuti i usmenu elaboraciju navedenih napomena. Analogna je situacija i u Pripremama EsejE.

Pripreme EsejAlfaH s duljom satnicom

Na Pripremama EsejAlfa, zbog deblje satnice, izlaže se građa svih propisanih ispitnih djela, a također građa gramatike i pravopisa. To se, tako detaljno, naravno, ne može obaviti u EsejH ili EsejE Pripremama kojima je satnica manja. Pripreme EsejAlfa održavaju se u Tečaju Petomu koji je naveden na Glavnomu padajućemu izborniku.

Kako se odvija nastava u Pripremama EsejAlfaH i EsejAlfaE s duljom satnicom?

Nastava se odvija analogno prethodno opisanoj nastavi s kraćom satnicom.
Nastavni sadržaji u Pripremama EsejAlfaH potanko su navedeni u članku Prikaz eseja iz hrvatskoga. Predlažemo Vam da ga pročitate.

 

Navedimo sada prikaz ispita iz eseja iz hrvatskoga jezika na Državnoj maturi. Dakako, on jednako vrijedi za naše Pripreme s manjom satnicom, EsejH, i Pripreme s većom satnicom, EsejAlfaH. Predlažemo Vam da ga pročitate.

Činjenice navedene u ovome tekstu vrijede jednako za Pripreme EsejH i Pripreme EsejAlfaH koje smo uveli na početku članka.

Ispit iz Hrvatskoga jezika i književnosti na Državnoj maturi sastoji se od dvaju dijelova. Prvi je dio ispita Školski esej, a drugi Test iz književnosti i jezika. Oba dijela ispita donose jednaki broj bodova, dakle svaki po 50%, konačnoj ocjeni.

Za izabranu razinu, svaki pristupnik mora pisati oba dijela ispita. Također, jednaka pravila vrijede za višu (A) i osnovnu (B) razinu ispita – razlika je u nekoliko književnih ispitnih djela za Školski esej.

Nije svaki esej Školski esej. Školski je esej naziv za vrstu eseja koji se piše na Državnoj maturi pri čemu on mora imati određenu strukturu i zadaće koje mora ispuniti.

Po svojoj strukturi svaki esej povezuje u sebi subjektivnost i objektivnost, dakle osobnost i usvojeno znanje pristupnika u predmetnome području koje polaže – Hrvatski jezik i književnost.

Svojim će esejem pristupnik pokazati, pače dokazati, funkcionalnu pismenost i svoje književno-kulturno obrazovanje. Još i više, esej ima svoje zakonitosti i specifičnosti kojima otkriva i razotkriva pristupnika na osobit način.

Pristupniku će biti zadana jedna od triju vrsta eseja:

 • interpretativni školski esej
 • raspravljački školski esej
 • usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova

U svakome Školskome eseju, kao polazni takst, bit će ponuđen bar jedan ulomak iz djela s popisa književnih ispitnih djela. Školski esej mora imati najmanje 400 riječi, a gornja granica nije određena ove školske godine 2015./2016.

U svakome Školskome eseju, bez obzira na njegov tip, vrjednuje se:

 • poznavanje i razumijevanje teksta (i zato ćeš u Pomaku obraditi sva zadana književna djela)
 • povezanost teksta (i zato ćeš u Pomaku naučiti kako odgovoriti na svaku smjernicu i sve to zajedno smisleno povezati!)
 • uporaba hrvatskoga jezika (i zato ćeš u Pomaku napisati barem tri eseja, po jedan od svakoga tipa, koji će razotkriti tvoje jezične pogrješke i koji će uz nekoliko jezičnih savjeta – biti tvoja prošlost!)

Ispravljanje eseja u Pomaku bit će po istim kriterijima i odrednicama kao i na Državnoj maturi, ali uz dodatni usmeni komentar predavača.

Svaki esej treba imati cjelovitu strukturu i povezane dijelove u smislenu cjelinu.

Trodijelna struktura eseja sastoji se od:

 • uvodnoga dijela
 • razradbenoga dijela i
 • zaključnoga dijela

Svaki od ovih dijelova mora upućivati na temu eseja.

Tekst eseja grafički mora imati najmanje tri dijela, no esej ne smije biti segmentiran po smislu, već po formi, jer esej je vezani tekst!

Razradbeni dio eseja jest glavni dio i u njemu bi treblo obrazložiti i produbiti temu koristeći stručne riječi (termine), ključne pojmove i osobno promišljanje pristupnika, po mogućnosti što originalnije.

U zaključku se sažima razrađeno i otvara se mogućnost iskazivanja drukčijeg pogleda ili rješenja od uobičajenoga.

Pomakovi će polaznici otvoriti raspravu o načinu pisanja eseja uz stvarne predloške već ispravljenih radova i zajedno s predavačem zaključiti:

 • kako se piše izvrstan esej, a što svakako treba izbjegavati
 • kako primijeniti različite postupke oblikovanja teksta (analizu, sintezu, dokazivanje, raspravu, interpretaciju, opis, uspoređivanje, citiranje, parafraziranje …)
 • kako napisati tekst u zadanom vremenu i sa zadanim najmanjim brojem riječi …
 • kako obrazložiti svoje tvrdnje …
 • kako pisati prikladnim stilom i primjenjivati norme hrvatskoga standardnoga jezika

Upišeš li i redovito pohađaš naše pripreme za Eseje, s lakoćom ćeš svladati sve gore navedeno.

Preostaje ti učiniti prvi korak: pomakni se i kreni prema uspjehu. Uspjeh te čeka. Osvoji ga i on će biti samo tvoj! Nezavisno o razini ispita koju izabereš.

Pripreme za Eseje ne prekrivaju se niti s jednim našim tečajem i mogu se bezbrižno kombinirati s njima.

Držite li privlačnom tu činjenicu?

 

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.