Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Medicina u Zagrebu

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Studijski se program Medicina u Republici Hrvatskoj može studirati na četirima Medicinskim fakultetima – u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Također, određeni broj maturanata upisuje se na Medicinski fakultet u Mostaru u Republici Bosni i Hercegovini.
Upis na svaki od tih fakulteta povezan je na ovaj ili onaj način s polaganjem Biologije, Fizike i Kemije.
Pritom, za navedene fakultete, sadržaje i način provjere i ocjenjivanja tih predmeta uređeni su Ispitnim katalozima za izborne predmete Državne mature.
S druge strane, na Medicinskome fakultetu u Zagrebu mora se položiti s uspjehom Test provjere znanja dijelova gradiva iz Biologije, Fizike i Kemije bitnih za taj studij (Test provjere u daljnjem tekstu).
Sadržaji te način provjere i ocjenjivanja toga Testa uređeni su drukčijim Ispitnim katalozima koje možete preuzeti s (www.mef.hr). U njima su neke cjeline iz svih triju predmeta izostavljene u odnosu na analogne kataloge Državne mature.

Međutim, to ne znači da je Test provjere znanja lakše položiti u odnosu na ispite iz tih predmeta na Državnoj maturi.

U okviru Pomakova Paketa za Medicinu na raspolaganju su Vam četiri paketa priprema koji su razmješteni po Tečajevima na sljedeći način:

 

Tablica 12. Pomakovi paketi za Medicinu i njihov razmještaj po Tečajevima

Paketi za Medicinu i njihov razmještaj po Tečajevima
DMMed MedZgAlfa MedZgKRP MedZgOmega
Tečaj Prvi i
Drugi
Tečaj Drugi i
Treći
Tečaj Šesti Tečaj Šesti

 

Ostvarite san. Upišite se na Medicinu u Zagrebu

DMMedMedZgKRPMedZgAlfaMedZgOmegaTest na MediciniDM i Medicina

 • O čemu je riječ u ovome paketu?

U ovome paketu riječ je o istodobnoj pripremi za ispite iz Biologije, Fizike i Kemije – jednom kao izbornih predmeta Državne mature i drugi put kao tri dijela integralna Testa provjere znanja na Medicini u Zagrebu. Premda su ove pripreme dugotrajne (Tablica 11b.), poželjno je raspolagati lijepim predznanjem iz svih triju predmeta. U suprotnome, valja uporno i sustavno raditi tijekom priprema.

Nakon završetka ovih priprema u svibnju, tipičan polaznik pristupa ispitima Državne mature iz izbornih predmeta Biologije, Fizike i Kemije nastojeći ostvariti što je moguće bolji plasman na Medicinskim fakultetima u Rijeci, Splitu i Osijeku.
Nakon ispita Državne mature, maturant kojemu je cilj upisati se na Medicinski fakultet u Zagrebu (ili Mostaru) nastavit će pripremu samostalno za Test provjere znanja na tim fakultetima koji će se održati u srpnju.

Pripremate li se za upis na Medicinu u Zagrebu, onda je vrlo kvalitetna dopuna ovome paketu sadržana u Pomakovu paketu MedZgKRP te ga, predlažemo Vam, upišite.

 • Kakva će biti struktura nastavnoga procesa u DMMed pripremama?

Sustavno, strpljivo i uporno uvodit ćemo pojmove i potom, rješavajući pomno probrane zadatke s Državne mature i originalne zadatke s Testova provjere na Medicini u Zagrebu, utvrditi jesmo li ih razumijeli. Ukazat ćemo na zadatke za domaću zadaću iz pozamašnih Pomakovih zbirki zadataka. Dakle, naša će pažnja biti usmjerena na Kataloge znanja Državne mature i Kataloge znanja koje je objavila Medicina u Zagrebu. Radujemo se odgovorima na Vaša pitanja. Dakako, sve navedeno, odnosi se na sva tri predmeta – Biologiju, Fiziku i Kemiju.

 • Naše skripte

Građa svakoga predmeta, između ostaloga, izložena je u odgovarajućoj skripti. Svaka naša skripta sadrži tri puta više zadataka od analognih skripta na tržištu. Dobrodošli ste provjeriti ovu tvrdnju.

Tablica 12. DMMed pripreme kroz Tečaj Prvi i Tečaj Drugi

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

DMMed

Tečaj Prvi

od 19. studenoga 2016. do
13. svibnja 2017.
=23 subote

6×23

138

2872.35
3010.64
2530.00
2830.00

DMMed

Tečaj Drugi

od 2. siječnja do 11. siječnja 2017. (10 dana) i
od 13. travnja do 23. travnja 2017. (10 dana)
=20 dana

7×20

140

2872.35 
3191.49
2700.00
3000.00
*Cijena s popustom vrijedi kod gotovinske uplate u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, do početka Priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

Sadržajno, paket DMMed jednak je u tim tečajevima. Međutim, zbog razlike u duljini njihova trajanja, ukupan je broj sati ovih priprema u njima različit.

 • Značenje pokrata u Tablici 12.

Oznaka 6×23 u stupcu Sati x Dani u Tablici 12. podsjeća Vas da ćete u tom programu, u okviru paketa DMMed, sudjelovati u nastavi šest (6) školskih sati svakoga dana tijekom dvadeset i tri (23) dana.

A cijene?

U Tečaju Prvome cijena je ovoga paketa 300 kn niža od uobičajenih cijena na tržištu. U Tečaju Drugome, za cijenu uobičajenu na tržištu, u Pomaku dobit će te dvadeset (20) dana umjesto osamnaest (18) dana priprema. Uvjerite se u to i, potom, predlažemo Vam, uzmite to u obzir.

 • O čemu je riječ u ovome paketu?

Paket MedZgKRP osmišljen je isključivo za pripremu za Test provjere znanja na Medicini u Zagrebu. Otuda mu i naziv.

Premda traju svega šest (6) dana mogu Vam biti, prema iskustvu koje imamo, od silne koristi. Pridružite se ovim pripremama ako raspolažete kvalitetnim predznanjem iz svih triju predmeta.

Paket MedZgKRP besplatan je za naše polaznike koji su u Tečaju Drugome ili Tečaju Trećemu upisali pripreme MedAlfa. Naime, one su integralni dio toga paketa što ćemo obrazložiti u članku MedZgAlfa.

 • Kakva će biti struktura nastavnoga procesa u MedZgKRP pripremama?

Rješavat ćemo pomno probrane zadatke s Medicine u Zagrebu uključujući i originalni prošlogodišnji test. Pojmove ćemo prema potrebi samo komentirati, ali ne i obrazlagati, zbog vremenske stiješnjenosti i velike količine građe. Kod rješavanja zadataka pokazat ćemo Vam način razmišljanja u dostupnome slučaju, uputiti na moguće prečice i pomoći Vam da svoje znanje učinite kreativnim. Pretpostavlja se da raspolažete kvalitetnim predznanjem te da ste, slijedom toga, spremni za takav pristup. Ako nemate uporabljiva predznanja, onda je razumnije izabrati i pohađati naše pripreme MedZgOmega.

Tablica 13. Paket MedZgKRP. Zbog usporedbe naveli smo i paket MedZgOmega

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

MedZgKRP
Tečaj Šesti od 27. lipanja 2017. do 2. srpnja 2017. 
=6 dana
6×6 36 861.71 810.00

MedZgOmega
Tečaj Šesti od 21. lipnja do 23. lipnja 2017. i od 27. lipnja do 2. srpnja 2017. 
=13 dana
7×13 90 1914.90 1800.00
*Cijena s popustom vrijedi kod gotovinske uplate u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, do početka Priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

U paketu MedZgKRP, možete, po želji, birati i pojedine predmete između Biologije, Fizike i Kemije. Cijena s popustom za jedan je predmet 270 kn, a odgovarajuća je cijena za taj isti predmet 287 kn.

 • Značenje pokrata u Tablici 13.

Oznaka 6×6 u stupcu Sati x Dani u Tablici 13. podsjeća Vas da ćete u tom programu, u okviru paketa MedZgKRP, sudjelovati u nastavi šest (6) školskih sati svakoga dana tijekom šest (6) dana.

Također, u Tablici 13. navedene su značajke paketa MedZgOmega kako biste imali pregledniji prikaz Pomakovih paketa za Medicinu u Tečaju Šestome. Paket MedZgOmega posve je nezavisan od paketa MedZgKRP i ostalih Pomakovih paketa za Medicinu u Zagrebu.

 • O čemu je riječ u ovome paketu?

Paket MedZgAlfa osmišljen je za ispite Državne mature iz Biologije, Fizike i Kemije te Testa provjere znanja na Medicini u Zagrebu i Medicinskom fakultetu u Mostaru. Paket MedZgAlfa ima najveću satnicu od svih naših priprema za medicinu – čak sto pedeset i šest (156) školskih sati. Paket MedZgAlfa nerazdvojiva je cjelina sačinjena od paketa DMMed s jedne i paketa MedZgKRP s druge strane. Pritom, u nastavi predmeta iz paketa DMMed sudjelovat će te u Tečaju Drugome ili u Tečaju Trećemu, a paket MedZgKRP pohađat će te u Tečaju Šestomu. Prema tome, paket MedZgKRP dio je paketa MedZgAlfa i, dakako, uključen je u cijenu paketa MedZgAlfa.

Za jednostavnije razumijevanje paketa MedZgAlfa, predlažemo Vam, pročitajte članke DMMed i MedZgKRP.

Tablica 13a. Paket MedZgAlfa kroz Tečaj Drugi i Tečaj Treći

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

MedAlfa

Tečaj Drugi i
Tečaj Šesti

od 2. siječnja do 11. siječnja 2017. (10 dana) i
od 13. travnja do 23. travnja 2017. (10 dana) i
od 27. lipnja do 2. srpnja 2017. (6 dana)
=26 dana

6×20+6×6

156

3191.50 
3510.64

3000.00
3300.00

MedAlfa

Tečaj Treći i
Tečaj Šesti
od 14. siječnja do 13. svibnja 2017. (18 subota) i
od 27. lipnja do 2. srpnja 2017. (6 dana)
=24 dana

6×18+6×6

144

2861.71 
3180.85
2690.00
2990.00
*Cijena s popustom vrijedi kod gotovinske uplate u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, do početka Priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

Birate li predmete pojedinačno, što je moguće, za svakoga od njih cijena s popustom je 1070 kn, a cijena je 1138 kn.

 • Značenje pokrata u Tablici 13a.

U Tablici 13a. oznaka 6×18+6×6 u stupcu Sati x Dani u, primjerice, Tečaju Drugome znači da će se nastava u tome tečaju održavati šest (6) školskih sati svakoga dana tijekom dvadeset (20) dana (prvi dio priprema, paket DMMed) i, odvojeno od toga, šest (6) školskih sati svakoga dana tijekom šest (6) dana (drugi dio priprema, paket MedZgKRP).

 • Polaznici MedZgAlfa priprema

Naime, nakon završetka prvoga dijela paketa MedZgAlfa, dakle paketa DMMed, u travnju za Tečaj Drugi i u svibnju za Tečaj Treći, tipičan polaznik pristupa ispitima Državne mature iz izbornih predmeta Biologija, Fizika i Kemija nastojeći ostvariti što je moguće bolji plasman na Medicinskim fakultetima u Rijeci, Splitu i Osijeku. No, pravi je cilj polaznika MedZgAlfa priprema upisati Medicinski fakultet u Zagrebu. Zato, on će se nakon ispita Državne mature besplatno pridružiti drugome dijelu priprema MedAlfa, naime, paketu priprema MedZgKRP. Rješavajući probrane originalne zadatke s Medicine u Zagrebu, on će se vrlo temeljito pripremiti za Test provjere znanja na tom fakultetu koji će se održati u srpnju.

 • Naše skripte

Građa svakoga predmeta, između ostaloga, izložena je u odgovarajućoj skripti. Svaka naša skripta sadrži tri puta više zadataka od analognih skripta na tržištu. Dobrodošli ste provjeriti ovu tvrdnju.

A cijene?

U Tečaju Drugome i Trećemu cijena je ovoga paketa 300 kn niža od uobičajenih cijena na tržištu. U Tečaju Drugome, za cijenu uobičajenu na tržištu, u Pomaku dobit će te dvadeset (20) dana umjesto osamnaest (18) dana priprema. Uvjerite se u to i, potom, predlažemo Vam, uzmite to u obzir.

U Tablici 13b., poradi Vama izdašnijega uvida, navodimo pojedinosti paketa MedZgAlfa i DMMed kroz tečajeve na jednome mjestu.

Tablica 13b. Paketi MedZgAlfa i DMMed kroz tečajeve

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

DMMed

Tečaj Prvi

od 19. studenoga 2016. do 13. svibnja 2017.
=23 subote

6×23

138

2872.35
3010.64

2530.00
2830.00

DMMed

Tečaj Drugi

od 2. siječnja do 11. siječnja 2017. (10 dana) i
od 13. travnja do 23. travnja 2017. (10 dana)
=20 dana

7×20

140

2127.66
3191.49
2700.00
3000.00

MedAlfa

Tečaj Drugi i
Tečaj Šesti

od 2. siječnja do 11. siječnja 2017. (10 dana) i
od 13. travnja do 23. travnja 2017. (10 dana) i
od 27. lipnja do 2. srpnja 2017. (6 dana)
=26 dana

6×20+6×6

156

3191.50 
3510.64

3000.00
3300.00

MedAlfa

Tečaj Treći i
Tečaj Šesti
od 14. siječnja do 13. svibnja 2017. (18 subota) i
od 27. lipnja do 2. srpnja 2017. (6 dana)
=24 dana

6×18+6×6

144

2861.71 
3180.85
2690.00
2990.00

 

*Cijena s popustom vrijedi kod gotovinske uplate u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, do početka Priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

 • O čemu je riječ u ovome paketu?

Paket MedZgOmega osmišljen je isključivo za pripremu za Test provjere znanja na Medicini u Zagrebu.

 • Kakva će biti struktura nastavnoga procesa u MedZgOmega pripremama?

Građu svih triju predmeta izložit ćemo prema Katalozima znanja koje je propisao Medicinski fakultet naglašavajući konceptualni pristup pojedinim temama. Uvedene koncepte ilustrirat ćemo mnoštvom primjerenih, ali doista primjerenih, zadataka. Taj su pristup prepoznali i prihvatili brojni maturanti širom Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Na tom je pristupu zasnovan uspjeh Pomakovih polaznika na Testu provjere na Medicini u Zagrebu i Medicinskome fakultetu u Mostaru.

Očekuju Vas originalni zadatci s Medicine prethodnih godina.

Još i više, moći ćete, po želji, nazočovati dodatnim besplatnim satovima Fizike.

Bivši su polaznici – najvažniji Pomakovi glasnogovornici!

Podvucimo da su pripreme MedZgOmega u cijelosti usmjerene na Medicinu i upis na nju! Pridružite im se sa samostalno osvježenim predznanjem iz svih triju predmeta, ili naročito, nakon što ste polučili osrednji rezultat iz tih predmeta na Državnoj maturi, a upis na Medicinu od primarnoga Vam je značenja.

Tablica 13c. Paket MedZgOmega. Zbog usporedbe naveli smo i paket (MedZgKRP).

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani Ukupno
sati

Cijena, kn
(karticom)
Cijena s
popustom*, kn

MedZgOmega
Tečaj Šesti od 21. lipnja do 23. lipnja 2017. i od 27. lipnja do 6. srpnja 2017. 
=13 dana
7×13 90 1914.90 1800.00

MedZgKRP
Tečaj Šesti od 27. srpnja do 2. srpnja 2017. 
=6 dana
6×6 36 861.70 810.00
*Cijena s popustom vrijedi kod gotovinske uplate u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, do početka Priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

 • Značenje pokrata u Tablici 13a.

Oznaka 7×13 u stupcu Sati x Dani podsjeća Vas da ćete, u okviru Pomakovih priprema MedZgOmega, sudjelovati u nastavi sedam (7) školskih sati svakoga dana tijekom trinaest (13) dana.
Dakle, održat će se ukupno devedeset (90) školskih sati nastave – trideset (30) školskih sati po svakom predmetu.
S druge strane, u MedZgKRP pripremama održat će se samo tridesetšest (36) školskih sati nastave – dvanaest (12) školskih sati nastave po svakom predmetu.

 • Naše skripte

Građa svakoga predmeta, između ostaloga, izložena je u odgovarajućoj skripti. Svaka naša skripta sadrži tri puta više zadataka od analognih skripta na tržištu. Dobrodošli ste provjeriti ovu tvrdnju.

Izađi iz zagrada
uz
Pomakovu svijeću.

Ustrojstvo Testa provjere na Medicinskome fakultetu u Zagrebu

Za upis studijskoga programa Medicina na Medicini u Zagrebu naglašen je upliv Testa provjere, čak 54% ukupnoga broja od tisuću (1000) bodova koje, u najpovoljnijem slučaju, možete steći na Državnoj maturi.
Prema tome na Testu provjere možete polučiti najviše 540 bodova.

Na Testu provjere imate trideset i šest (36) zadataka iz svakoga predmeta – Biologije, Fizike i Kemije, dakle ukupno sto osam (108) zadataka za koje je predviđeno sto šezdeset i pet (165) minuta ili prosječno devedeset i dvije sekunde (tj. 55/36 minuta odnosno približno 1.53 minuta) po zadatku.
S obzirom da možete steći najviše petsto četrdeset (540) bodova za sto osam (108) točno riješenih zadataka, slijedi da Vam svaki točno riješeni zadatak donosi 5 bodova.

Eliminatorni prag na Testu provjere ima dvije sastavnice; prvu o najmanjem broju točno riješenih zadataka po jednom predmetu i drugu o najmanjem broju bodova koji morate steći na ispitu.

Prva se sastavnica svodi na zahtjev da iz svakoga predmeta morate točno riješite najmanje dvanaest (12) zadataka.
Druga se sastavnica svodi na zahtjev da iz svih triju predmeta sveukupno na ispitu mora steći najmanje 270 bodova. S obzirom da Vam svaki točno riješeni zadatak donosi 5 bodova, to znači da svekupno na Testu provjere morate riješiti više od 54 zadatka. Ukoliko na Testu provjere ne zadovoljite obama navedenim zahtjevima, ne možete se te godine upisati na Medicinu u Zagrebu.

Kako je bilo na Testu provjere šk. god. 2013./2014.?

 • Na Testu provjere bilo je 934 pristupnika.
 • Prema www.studij.hr broj prijavljenih na jedno slobodno mjesto za studij na Medicini u Zagrebu bio je 3.
 • Na ispit je trebalo donijeti kemijsku olovku plava ili crna mastila i kalkulator s jednakim funkcijama koji se smije rabiti na Državnoj maturi.
 • Ispitni materijal sačinjavala je Ispitna knjižica sa zadacima i neispisanim stranicama za koncepte i periodni sustav elemenata.
 • U ispitnome materijalu nije bilo formula iz Fizike i Kemije niti vrijednosti konstanti koje se rabe u Fizici.
 • Naime, pretpostavlja se da neke konstante iz Fizike znadete napamet. To su: gustoća vode pri normiranim uvjetima (1000 kg/m3), iznos prosječne akceleracija sile teže na Zemlji (9.81 m/s2), električni naboj elektrona (-1.6×10-19 C), brzina svjetlosti u vakuumu (3×108 m/s), efektivni napon izmjenične struje u gradskoj mreži u Republici Hrvatskoj (220 V) i frekvenciju izmjenične struje u gradskoj mreži u Republici Hrvatskoj (50 Hz).
 • Svi su zadaci na ispitu imali pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan.
 • Za pogrešan odgovor na zadatak nisu se dodjeljivali negativni bodovi.
 • Rezultati ispita objavljeni su nekoliko sati nakon ispita na mrežnoj stranici www.postani-student.hr
 • Međutim, na toj mrežnoj stranici maturant nije mogao vidjeti Ispitnu knjižicu i svoje listove s konceptima (pomoćni računi, crteži, …) kao što je to moguće vidjeti kod svih ispita iz obveznih i izbornih predmeta Državne mature.
 • Svaki je maturant mogao vidjeti samo svoj obrazac s odgovorima na spomenutoj mrežnoj stranici.
 • Najveći ostvareni broj bodova bio je 530.0, drugi po rangu bio je Pomakov polaznik s 525.0 bodova, osoba koja se plasirala na 50. mjesto konačne liste osvojila je 435.0 bodova, osoba koja se plasirala na 100. mjesto konačne liste 410.0 bodova, osoba koja se plasirala na 200. mjesto konačne liste 390.0 bodova, osoba koja se plasirala na 280. mjesto konačne liste 385.0 bodova, osoba koja se plasirala na 290. mjesto konačne liste 335.0 bodova i posljednja upisana osoba osvojila je 345.0 bodova. Dakako, navedeni bodovi odnose se na Test provjere.

Usporedba ispita iz Biologije, Fizike i Kemije
na Medicini u Zagrebu i na Državnoj maturi

Naša je ideja navesti neke važne informacije o zadacima na Testu provjere na Medicini u Zagrebu. Pritom ćemo izrabiti naputke koji su objavljeni u predgovoru Priručnika sa zadatcima za upis koji je Medicina u Zagrebu objavila 2012. godine. U tom su priručniku objavljena i dva primjerka testa s razredbenih ispita – za ak. god. 2005./2006. i za ak. god. 2008./2009. u kojima je bilo po četrdeset (40) zadataka iz svakoga predmeta i zadatci Testa provjere održanoga 2011. godine u kojem je bilo po trideset (30) zadataka iz svakoga predmeta. Od uključivo 2012. godine Test provjere sadrži, kao što znamo, po tridestšest (36) zadataka iz svakoga predmeta.

 • u zadatcima iz svih triju predmeta riječ je isključivo o građi koja je propisana Katalozima znanja za pojedine predmete koje možete preuzeti s (www.mef.hr).
 • svi su zadatci u tom testu smišljeni tako da ih možete, ako znate, riješiti u predviđenomu vremenu – dakle, kao što smo već kazali, sto osam (108) zadataka za sto šezdeset i pet (165) minuta ili prosječno devedeset i dvije sekunde (tj. 55/36 minuta odnosno približno 1.53 minuta) po zadatku.
 • kako biste odgovorili na neke zadatke morat ćete samo računati – ti su zadatci lagani, ali ih ima malo!
 • za iznalaženje odgovora na neke zadatke morat ćete razmisliti i povezati nekoliko različitih spoznaja – ti zadatci općenito nisu lagani i ima ih puno!
 • neki zadatci sadrže negativnu izjavu koju valja provjeriti – ti zadatci općenito nisu lagani.
 • u pripremi za Test provjere naglasak nije samo na provjeri svoga znanja kroz marno rješavanje brojnih primjera zadataka nego više od toga – trebate izvježbati ono što Vam u dotičnom zadatku ili skupini zadataka nije od prve bilo jasno.

Navedene informacije vrijede za zadatke u Testu provjere za sva tri predmeta. Na tom se testu provjerava ono što u okviru propisanoga Kataloga znanja, morate znati, a ne ono za što se drži da je u okviru nastave tih triju predmeta, prema važećim Nastavnim planovima i programima u Republici Hrvatskoj, doista ispredavano i provjereno na primjerenim testovima i potom ocijenjeno tijekom srednjoškolskoga obrazovanja. Držite na umu tu činjenicu.

Navedimo sada neke činjenice o tim istim, sada izbornim predmetima, na Državnoj maturi.
Bez ambicije da situaciju obuhvatimo u punoj općenitosti ograničit ćemo se tek na tridesetpet (35) zadataka iz Fizike na Državnoj maturi.
Među tim je zadacima dvadeset četiri (24) sa četiri (4) ponuđena odgovora (a ne pet (5) kao na Testu provjere) od kojih je samo jedan točan i jedanaest (11) zadataka otvorenoga tipa koji nemaju analogon u Testu provjere. Za rješavanje svih zadataka predviđeno je sto osamdeset (180) minuta. Kod netočnog odgovora ne pridjeljuju se negativni bodovi. Prag za prolaznu ocjenu na testu iz Fizike na Državnoj maturi šk. god. 2012./2013. bio je 27.49% riješenosti testa. Ta činjenica ima ključno značenja za subjektivni (i objektivni) dojam – test je lagan ili test nije lagan. Pritom, pretpostavljamo da su zadaci prihvatljive složenosti i razumnoga srednjoškolskoga dosega.

Tekstovi svih zadataka uključujući i rezultate i ključne korake kod rješavanja zadataka otvorenoga tipa, Vaši listovi za koncept i obrazac s Vašim odgovorima objavljuju se nekoliko dana poslije ispita na mrežnoj stranici www.postani-student.hr. Kao što smo kazali, poslije Testa provjere na Medicini, na toj mrežnoj stranici, objavljuje se samo Vaš obrazac s odgovorima.

S obzirom na te činjenice razvidno je da Vam je značajno lakše pripremati se za ispit iz Fizike na Državnoj maturi nego za Test provjere. Doduše, do sada je Medicina u Zagrebu objavila mnogo primjera za vježbu, ali samo tri Testa provjere.

Kako pristupiti zadacima s Testa provjere u odnosu na zadatke na Državnoj maturi iz tih predmeta i obrnuto, bit će riječi na Pomakovim pripremama.

Bivši su polaznici – najvažniji Pomakovi glasnogovornici!

Naša je ambicija pomoći Vam u pripremi za Test provjere i test iz tih predmeta kao izbornih predmeta Državne mature. Pripremili smo, kako je uobičajeno u Pomaku, obilje zadataka za vježbu za oba testa.
Gotovo svi maturanti koji se žele upisati na Medicinu imaju lijepe ocjene iz svih triju predmeta na Testu provjere. I ne samo iz tih predmeta. Ako ste tijekom srednjoškolskoga obrazovanja stekli kvalitetno predznanje i sklonost uranjanju u sadržaj, tj. u značenje pojmova, put Vam je otvoren.

Pitate se – je li daleko da cilja, do upisa na Medicinu.
Kada se ide do željenoga cilja, onda nikada nije predaleko. Dapače, često je preblizu!

Pitate se – je li daleko da cilja, do upisa na Medicinu.
Kada se ide do željenoga cilja, onda nikada nije predaleko. Dapače, često je preblizu!