Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Tečajevi

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Pomakove pripreme za polaganje ispita iz obveznih predmeta na objema razinama (A) i (B) i izbornih predmeta Državne mature te Dodatnih provjera na nekim fakultetima realiziraju se kroz sljedeće tečajeve:

 

Tečajevi

Tablica 5. Svi Pomakovi Tečajevi

tablica2017_01tablica2017_02tablica2016_03tablica2017_04
tablica2016_05tablica2016_06tablica2016_07
tablica2016_08tablica2016_10tablica2016_09tablica2016_11

Prikaze pojedinih tečajeva možete pogledati rabeći poveznicu iz Tablice 5. ili izborom željenoga tečaja na Glavnomu padajućemu izborniku.

U svakom zasebnom tečaju možete izabrati uključivo do tri predmeta.
Također, predmete možete izabrati tako da pojedini od njih pripadaju različitim tečajevima.
Pritom, potreban je oprez kod kombiniranja Tečaja Prvoga i Tečaja Drugoga na što Vam je skrenuta pažnja u prikazima tih Tečajeva.

Držeći na umu svoj željeni studijski program (kolokvijalno i mahom netočno kažemo fakultet), pogledajte prikaze navedenih Tečajeva, odaberite predmete ili pakete i započnite s pripremom dovoljno rano – radite samostalno ili pridružite se Pripremama.

 

Kako rasporediti četiri ili više predmeta po Tečajevima?

Željene predmete upišite kombinacijom jednog od naših tečajeva subotama (Tečaj Prvi ili Tečaj Treći) s jednim od preostalih tečajeva – Tečajem Drugim, ili Tečajem Četvrtim, ili Tečajem Petim ili Tečajem Šestim ili Nastavom preko tjedna. Pritom, predmete i njihov broj rasporedite potpuno proizvoljno po tečajevima na spomenuti način.

Čini se da Vam je upravo ova informacija legla, nije li?

Nastavu u tjednu kombinirajte sa svim tečajevima bezbrižno.

Kombinirate li naše tečajeve drukčije, onda morate voditi računa o prekrivanju između tečajeva. Nazovite nas, pomoći ćemo Vam rado.

 

Naputak o važnosti Vašega predznanja iz pojedinoga predmeta i razmještaju maturanata po skupinama u Pomaku

Ispred Vas je odluka – pripremati se samostalno ili pohađati Pripreme.

Nezavisno od izbora postoji činjenica koju samo Vi u cijelosti možete osvijestiti – to je Vaše predznanje iz pojedinih predmeta.

Osjećate li da je Vaše predznanje manjkavo, valja Vam uložiti puno truda i strpljivosti u napredovanju kroz građu.
Nedostaje li Vam motivacije, nije razumno očekivati gotovo ikakav napredak. Pohađanje Priprema može Vam pomoći, ali sami morate dosegnuti cilj.

Što je predznanje slabije, morate raditi više.

U Pomaku ćete biti pomno raspoređeni u skupinu(e). Opskrbit ćemo Vas ponajboljim zbirkama zadataka na tržištu.
Posegnite također za građom u udžbenicima, zbirkama i predmetnim bilježnicama koje ste rabili u svojoj školi.
Ne ustručavajte se pitati predavača na Pripremama o pojmovima koje niste usvojili.

U drugu ruku, ako imate kvalitetno predznanje, put do cilja lakše je prohodan.

Pomak Vas savjetuje – vjerujte u sebe, svoj izbor i svoje mogućnosti. Dakle, krenite!

 

Pomak nije projekt – Pomak su ljudi!