Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Prijava

Probni ispit besplatan je i slobodno mu pristupi.
On će biti održan 21. 10. 2018. od 10:00 do 12:45, u V. gimnaziji, Klaićeva 1.
Prijaviti se možeš do uključivo 19. 10. 2018.
Probni ispit/i besplatni su i slobodno im pristupi.
Oni će biti održani 20. 10. 2018. od 10:00, u V. gimnaziji, Klaićeva 1.
Prijaviti se možeš do uključivo 19. 10. 2018.
=