Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Prijava

Probni ispit besplatan je i slobodno mu pristupi.
On će biti održan 9. 11. 2019. od 10:00 do 12:45, u V. gimnaziji, Klaićeva 1.
Prijaviti se možeš do uključivo 8. 11. 2019.
Probni ispit/i besplatni su i slobodno im pristupi.
Oni će biti održani 10. 11. 2019. od 10:00, u V. gimnaziji, Klaićeva 1.
Prijaviti se možeš do uključivo 8. 11. 2019.
=