Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Prijava

Probni ispit besplatan je i slobodno mu pristupite.
On će biti održan 15. 10. 2017. od 10:00 do 12:45, u V. gimnaziji, Klaićeva 1.
Prijaviti se možete do uključivo 13. 10. 2017.
Probni ispit/i besplatni su i slobodno im pristupite.
Oni će biti održani 14. 10. 2017. od 10:00, u V. gimnaziji, Klaićeva 1.
Prijaviti se možete do uključivo 12. 10. 2017.
=