Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Tečajevi

Tečajevi

 

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Pomakove pripreme za polaganje ispita iz obveznih predmeta na objema razinama (A) i (B) i izbornih predmeta Državne mature te Dodatnih provjera na nekim fakultetima realiziraju se kroz sljedeće tečajeve:

 

Tečajevi

Tablica 5. Svi Pomakovi Tečajevi

Tečaj PrviTečaj DrugiTečaj Treći
23 subote10 + 8 dana18 subota
od 17. 11. 2019.od 2. 1. 2019. i
od 18. 4. 2019.
od 19. 1. 2019.
Tečaj ČetvrtiTečaj PetiTečaj Šesti
10 dana12 dana13 dana
od 18. 4. 2019.od 23. 5. 2019.20. 6. 2019.
EsejiDodatne provjere
U tjednu
7 danaAf; Med; FF i HS23 ili 18 dana
Tečaj PetiU Tečajevimaod 16. 11. 2019.

Prikaze pojedinih tečajeva možete pogledati izborom željenoga tečaja na Glavnomu padajućemu izborniku.

Što možete izabrati u Tečajevima?

U svakom zasebnom tečaju možete izabrati uključivo do tri predmeta.
Također, predmete možete izabrati tako da pojedini od njih pripadaju različitim tečajevima.
Pritom, potreban je oprez kod kombiniranja Tečaja Prvoga i Tečaja Trećega na što Vam je skrenuta pažnja u prikazima tih Tečajeva.
Držeći na umu svoj željeni studijski program (kolokvijalno i mahom netočno kažemo fakultet), pogledajte prikaze navedenih Tečajeva, odaberite predmete ili pakete i započnite s pripremom dovoljno rano – radite samostalno ili pridružite se Pripremama.

Kako rasporediti četiri ili više predmeta po Tečajevima?

Naputak o važnosti Vašega predznanja iz pojedinoga predmeta i razmještaju maturanata po skupinama u Pomaku

 

Pomak nije projekt – Pomak su ljudi!