Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Tečajevi

Tečajevi

 

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Pomakove pripreme za polaganje ispita iz obveznih predmeta na objema razinama (A) i (B) i izbornih predmeta Državne mature te Dodatnih provjera na nekim fakultetima realiziraju se kroz sljedeće tečajeve:

 

Tečajevi

Tablica 5. Svi Pomakovi Tečajevi

Tečaj PrviTečaj DrugiTečaj Treći
22 subote10 + 8 dana18 subota
od 17. 11. 2019.od 2. 1. 2019. i
od 18. 4. 2019.
od 19. 1. 2019.
Tečaj ČetvrtiTečaj PetiTečaj Šesti
10 dana10 dana13 dana
od 18. 4. 2019.od 23. 5. 2019.20. 6. 2019.
EsejiDodatne provjere
U tjednu
7 danaAf; Med; FF i HS23 ili 18 dana
Tečaj PetiU Tečajevimaod 16. 11. 2019.

Prikaze pojedinih tečajeva možete pogledati rabeći poveznicu iz Tablice 5. ili izborom željenoga tečaja na Glavnomu padajućemu izborniku.

Što možete izabrati u Tečajevima?

U svakom zasebnom tečaju možete izabrati uključivo do tri predmeta.
Također, predmete možete izabrati tako da pojedini od njih pripadaju različitim tečajevima.
Pritom, potreban je oprez kod kombiniranja Tečaja Prvoga i Tečaja Trećega na što Vam je skrenuta pažnja u prikazima tih Tečajeva.
Držeći na umu svoj željeni studijski program (kolokvijalno i mahom netočno kažemo fakultet), pogledajte prikaze navedenih Tečajeva, odaberite predmete ili pakete i započnite s pripremom dovoljno rano – radite samostalno ili pridružite se Pripremama.

Kako rasporediti četiri ili više predmeta po Tečajevima?

Naputak o važnosti Vašega predznanja iz pojedinoga predmeta i razmještaju maturanata po skupinama u Pomaku

 

Pomak nije projekt – Pomak su ljudi!