Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Studij arhitekture i urbanizma u Zagrebu

Studij arhitekture i urbanizma u Zagrebu

 

Pomak će Vas upisati na fakultet.

Dobrodošli u Pomakove pripreme za Dodatnu provjeru likovnih i grafičkih sposobnosti, sposobnosti percepcije prostora i opće kulture za upis na studijski program Arhitektura i urbanizam na Arhitekturi u Zagrebu.

O ovom će članku biti govora samo o prvim dvjema navedenim provjerama koje ćemo kolokvijalno i ne sasvim točno nazvati Crtanje (C) i Percepcija prostora (PP) odnosno CPP. U Pomaku se ne možete pripremati za Opću kulturu za Arhitekturu. 

Pripremama se možete pridružiti na četiri načina – u Tečaju Drugom (ZP), Tečaju Trećem (KP II), Tečaju Četvrtom (Proljetne pripreme, PP) te u Pripremama u lipnju netom prije Dodatnih provjera na Arhitekturi.

 

Tablica 14. Pomakove pripreme za CPP kroz Tečajeve

Paket
Tečaj(evi)
Trajanje priprema Sati x Dani
Broj
sati

Cijena, kn
(karticom)
*Cijena s
popustom, kn

 

CPP

Tečaj Drugi

od 2. siječnja do 10. siječnja 2018. (9 dana) i
od 28. ožujka do 7. travnja 2018. (9 dana)
=18 dana

3×18

54

1861.70

1750.00


CPP
Tečaj Treći od 20. siječnja do 19. svibnja 2018.
=18 subota
3×18 54 1861.70 1750.00

CPP
Tečaj Četvrti od 28. ožujka do 8. travnja 2018.
=9 dana
4×9 36 1276.60 1200.00

CPP
Tečaj Šesti od 22. lipnja do 25. lipnja 2018.
=4 dana
4×6 24

840.43

790.00
*Cijena s popustom vrijedi kod uplate gotovinom u Pomaku, uplatnicom u banci ili pošti te internet-bankarstvom. Uplate mogu biti jednokratne ili obročne. Pritom, do početka Priprema mora biti uplaćen cijeli iznos.

 

Oznaka 3×18 u stupcu Održavanje priprema u Tečaju Drugom i Tečaju Trećem znači da će se nastava održavati tri (3) školska sata svakoga dana tijekom osamnaest (18) dana. Navedeni tečajevi imaju najizdašniju satnicu na tržištu u Republici Hrvatskoj.

Oznaka 4×9 u stupcu Održavanje priprema u Tečaju četvrtom znači da će se nastava održavati četiri (4) školska sata svakoga dana tijekom devet (9) dana.

S obzirom da je satnica ovoga tečaja znatno kraća od one u Tečajevima Drugom i Trećem, pretpostavlja se da imate temeljno znanje iz CPP-a.

Oznaka 3×9 u stupcu Održavanje priprema u Lipnju znači da će se nastava održavati tri (3) školska sata svakoga dana tijekom devet (9) dana.

Ovaj je tečaj primjeren maturantima koji imaju dobro predznanje iz CPP-a.

 

Što smo pripremili za Vas?

Na Pripremama dobit ćete besplatnu deeebelu skriptu s brojnim pomno precrtanim zadatcima za crtanje i sposobnost percepcije prostora
Dio tih zadataka rješavat će se uz Vaše aktivno učešće na Pripremama, a preostali dio u obliku domaće zadaće.

 

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.

 

Što trebate znati?

Za upis studijskoga programa Arhitektura i urbanizam na Arhitekturi u Zagrebu naglašen je upliv Dodatne provjere iz CPP i Opće kulture, čak 70% ukupnoga broja od tisuću (1000) bodova koje, u najpovoljnijem slučaju, možete steći na Državnoj maturi.

Pritom, na Crtanju (C) možete steći najviše 200, na Percepciji prostora (PP) 300 i na Općoj kulturi (OK) 200 bodova.
Dakle, na Dodatnoj provjeri iz CPPa i Opće kulture možete, od šk. god. 2012./2013., steći najviše 700 bodova pri čemu je ispitni eliminatorni prag 300 bodova.

Pod eliminatornim pragom od 300 bodova razumijeva se najmanji broj bodova koje morate sveukupno steći na sva tri dijela Dodatne provjere – Crtanju, Prostornoj percepciji i Općoj kulturi.

Od akakdemske godine 2013./2014. sva tri obavezna predmeta Državne mature morate polagati na višim (AAA) razinama. O vrjednovanju obveznih predmeta Državne mature na Arhitekturi pogledajte ovdje (Tablica 20.). Temeljno značenje za upis ima Vaše predznanje i slijedom toga ostvarene postotne riješenosti na obveznim ispitima Državne mature iz Hrvatskoga jezika i književnosti, Matematike i stranoga jezika.
Likovna umjetnost neobvezni je izborni predmet koji se na Arhitekturi vrjednuje s najviše 25 bodova.

S obzirom da je upis na Arhitekturu složen posao svaki će ozbiljni maturant i ove godine pripremiti građu i potom položiti Likovnu umjetnost.
Dodatni napor treba uložiti u pripremu za test Opće kulture. Predlažem Vam da za CPP i Likovnu umjetnost izaberete Pomakove pripreme.  
Mi znamo i možemo Vam pomoći.

 

U Pomaku je – bolje!

 

Kako je bilo na ispitu CPP šk. god. 2013./2014.?

Ispitu je nazočovalo 420 maturanata, najveći ostvareni broj bodova bio je 610 (PP 269, Kul 151, C 190), a najmanji, dakako, 300 (PP 158, Kul 72, C 70). Ispit je prošlo 295 maturanata (oko 77%).

Kakva je bila uspješnost Pomakovih polaznika na ispitu CPP prošle godine?

Uspješnost redovnih polaznika Priprema Pomak definirana je kao omjer broja redovnih polaznika Priprema Pomak koji su prešli prag na ispitu CPP na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu ili Splitu i ukupnog broja redovnih polaznika za studijske programe redom Arhitekture i urbanizma odnosno Arhitekture na tim fakultetima.
Pritom, redovan je onaj polaznik koji je od ukupno 18 dana najviše tri dana izostao s Priprema Pomak.

 

Uočite!
Uspješnost redovnih polaznika Priprema Pomak u ovom programu za ak. god. 2013./2014. na Af-u u Zagrebu bila je 63%, a uspješnost na Af-u u Zagrebu i Arhitekturi u Splitu, uzeta zajedno, bila je 79%.

Neke potankosti Pomakovih priprema za CPP

Svaki polaznik na početku priprema dobije besplatnu zbirku zadataka te besplatni pribor i blok za crtanje.
U Pomakovoj zbirci zadataka nalaze se originalni zadaci i pitanja iz Crtanja i Prostorne percepcije koji su bili na ispitima posljednjih dvanaestak godina na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava Crtanja i Prostorne percepcije izvodi se (tamo gdje je potrebno) rabeći računalo i projektor te audio-opremu. Na raspolaganju su dvije bijele ploče dovoljno velike ploštine.

Pitate se – je li daleko da cilja, do upisa na Arhitekturu. 

Kada se ide do željenoga cilja onda nikada nije predaleko. Dapače, često je preblizu!