Pripreme POMAK za Državnu maturu

i Dodatne provjere na fakultetima

Dobrodošli!

Posegnite za uzrokom i smislom. Ustanite. Krenimo. Pomak.

Pomak će Vas upisati na fakultet.

 

Naš poziv

Naš je poziv širiti znanje i natjecati se. Naša su načela rada stručnost, ali i srce.
Zanos, umijeće, upornost i skromnost naše su vrline.

Snizili smo cijene!

Snižene cijene objavit ćemo do 1. rujna 2016.

Prezentacije počinju 10. rujna 2016. u V. gimnaziji
u 10:30 sati

 

Svaki od niže navedenih predmeta, za obvezne predmete na objema razinama, možete upisati i pohađati u našim Tečajevima.

Pripreme za obvezne predmete Državne mature

Hrvatski jezik i književnost i pripadni Eseji, Matematika i Engleski jezik i pripadni Esej.
Na višoj (A) i osnovnoj (B) razini.

Pripreme za izborne predmete Državne mature u Pomaku

Biologija, Fizika, Kemija, Informatika, Likovna umjetnost,
Politika i gospodarstvo te Psihologija.

Pripreme za Dodatne provjere znanja na fakultetima

U Pomaku možete se pripremati za Medicinu, Arhitekturu i urbanizam, Filozofski fakultet i Hrvatske studije te Pravni fakultet u Zagrebu.

 

 

 

 

Pomakove su cijene – Vaše zadovoljstvo.